Likvidace a hubení mravenců v domácnostech

Mravenci

Tělo dospělého jedince: blanokřídlý hmyz, jasně oddělené části hlava, trup, zadeček. Vyvinutá kusadla

Naše nejčastější druhy: Mravenec faraon, Mravenec drnový

Výskyt: všude tam kde je dostatek potravy a vody a příjemné teplé místo k životu

Potrava: všežraví, pochutnají si téměř na všem. Různé druhy však preferují různé druhy potravy (proteiny či cukry)


Mravenec faraon (Monomorium pharaonis)

Pochází z tropických oblastí Afriky. Je teplomilný a v našich podnebních podmínkách žije pouze uvnitř vytápěných prostor.

Velmi škodí v domácnostech, zdravotnických zařízeních, potravinářských provozech.

Všežravý druh, který ale preferuje bílkovinnou potravu- maso, vejce,….

Znehodnocuje potraviny a přenáší choroboplodné zárodky

Šíří se štěpením kolonií, a transportem nábytku či materiálů s přítomnými hnízdy

Prevence: dobře uzavřené potraviny v chladnějších prostorách

Způsob likvidace a cena zásahu

Při hubení je nutné VŽDY ošetřit CELÝ objekt. V budovách s více byty je tedy nutno ošetřit všechny bytové jednotky najednou.Likvidace se zpravidla provádí za použití specifických přesně dávkovaných nástrah

Přesná cena zásahu je bezplatně předem stanovena na místě zásahu s ohledem na množství spotřebovaného materiálu


Mravenec drnový (Tetramorium caespitum)

Náš původní evropský druh

Žije ve volné přírodě. Mladé oplozené samice však zalétávají do budov a mohou zakládat kolonie. Milují cukry

Škody působí stejné jako faraoni……..

Prevence: likvidace odpadků ve venkovních prostorách, včasné položení nástrah

Způsob likvidace a cena zásahu

Likvidace se zpravidla provádí za použití specifických přesně dávkovaných nástrah a případně dezinsekčních postřiků cestiček

Přesná cena zásahu je bezplatně předem stanovena na místě zásahu s ohledem na množství spotřebovaného materiálu


 

 

 
 

© Vytvořil www.tomassedlak.cz | Mapa webu